Obrazek w tle z ludźmi

Kadra

Dominika Wegner– Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła również specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Katarzyna Jaroszek– pracuje w świetlicy od 2013 roku jako wychowawca. Ukończyła Pedagogikę Społeczno – Opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Trzyletni staż pracy w Świetlicy Terapeutycznej w Krakowie oraz prywatnym żłobku. Mama dwójki dzieci.

Bożena Baran – wychowawca. W placówce  pracuje od 2011 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika społeczno – opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podyplomowe z socjoterapii oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Mama Antosia.

Anna Boguta-wychowawca. Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie na kierunku pedagogika specjalność resocjalizacja z socjoterapią. Studentka kierunku pracy socjalnej. Lubi grać w planszówki.

Elżbieta Marcowska – logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku filologia polska. Neurologopeda oligofrenopedagog.

Krystian Twardowski – psycholog, specjalista do spraw dzieci i młodzieży.