Obrazek w tle z ludźmi

Co robimy

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” jest placówką specjalistyczną dla dzieci w wieku szkolnym od 6 do 15 roku życia. Działa w strukturze Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Z naszej placówki może skorzystać każde dziecko zamieszkujące na terenie miasta i gminy Myślenice, które chce brać udział w zajęciach organizowanych przez placówkę,  za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Placówka realizuje Roczny Plan Pracy oraz Program Socjoterapeutyczny.

Rodzaje zajęć:

 • Zajęcia artystyczne:
  • plastyczne;
  • muzyczne;
  • taneczne;
  • teatralne;
 • zajęcia edukacyjne w zakresie szkoły podstawowej, pomoc w nauce;
 • zajęcia sportowe;
 • zajęcia kulinarne, zapewnienie podwieczorku;
 • zajęcia robotyki;
 • zajęcia specjalistyczne;
  • socjoterapia grupowa;
  • pomoc psychologiczna indywidualna;
  • pomoc logopedyczna indywidualna i grupowa;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne;
 • udział w imprezach i zdarzeniach miasta, kulturalnych i sportowych;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • zajęcia profilaktyczne;
 • zajęcia z savoir-vivre;

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY