Obrazek w tle z ludźmi

DEBATA

26.04.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Kronika

We środę zakończyliśmy cykl spotkań programu profilaktycznego „Debata” rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Celem programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków, stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

 
Cele szczegółowe programu:

-wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),

-klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,

-wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych –  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

W programie wykorzystane zostały następujące strategie profilaktyczne:

-kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież;

-konfrontowania cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami;

-przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań.